Deze website maakt gebruik van cookies. Door uw bezoek gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees hier meer .

CM.privacy.pageHead

Privacy

Onze verplichting met betrekking tot de geheimhouding van uw gegevens (privacy).
Uw privacy is belangrijk voor ons. Om uw privacy te kunnen waarborgen verstrekken wij dit bericht waarin wij aangeven op welke wijze uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

De informatie die wij hebben verzameld.
Wanneer u zich hebt aangemeld om via deze website producten te bestellen, is een aantal gegevens geregistreerd zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en wachtwoord. Uw naam, adres en woonplaats worden uitsluitend gebruikt voor herkenning op het afhaaladres van de winkel van uw keuze bij het afhalen van uw bestelling. Uw E-mailadres is nodig om u op de hoogte te houden van de status van uw opdracht. Tevens kan uw e-mailadres, indien u aangegeven hebt daar geen bezwaar tegen te hebben, gebruikt worden voor reclameboodschappen. Bij alle promotionele e-mails zal een mogelijkheid worden geboden om te melden dat u in de toekomst geen promotionele e-mails meer wenst te ontvangen. Het wachtwoord in combinatie met uw e-mailadres kunt u tevens gebruiken om in de toekomst versneld in te loggen.

Wij bieden een mogelijkheid aan om online groeten te versturen. De informatie die u ons in dit kader verstrekt wordt uitsluitend voor dat doel gebruikt en de informatie wordt slechts onthuld aan de persoon die de groet ontvangt.

Wanneer u de functie gebruikt om een Webalbum te delen, vragen wij om uw naam, e-mailadres en een vriendennaam en e-mailadres. U hebt ook de mogelijkheid om hier een persoonlijk bericht bij te voegen. De verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt om uw bericht te verzenden. De informatie wordt noch opgeslagen, noch met anderen gedeeld.

Indien u ons een vraag voorlegt of om informatie verzoekt, vragen wij om uw naam, adres en e-mailadres. Als u geen e-mailadres hebt, verzoeken wij uw telefoonnummer door te geven zodat uw vraag per telefoon beantwoord kan worden. Deze informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt en niet met anderen gedeeld.

WIJ HEBBEN CONFORM DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS MELDING GEMAAKT VAN DE HIER OMSCHREVEN VERWERKING VAN UW GEGEVENS BIJ HET COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS TE 'S-GRAVENHAGE.

De manier waarop wij de informatie gebruiken.
Wij gebruiken informatie van alle bezoekers samen om via onderzoek en statistieken onze website optimaal aan te passen aan de behoeften van onze bezoekers. Deze informatie wordt niet gebruikt om individuen te identificeren. Fuji Print zal de persoonlijke informatie die u online verschaft niet verkopen, verhuren, uitwisselen of anderszins beschikbaar stellen aan derden. Uitsluitend wanneer Fuji Print door wet of rechterlijk bevel dan wel in het kader van samenwerking met overheidsinstanties bij een strafrechterlijk onderzoek hiertoe wordt verplicht, zullen persoonsgegevens worden overgedragen aan de desbetreffende instantie(s).

Onze verplichting met betrekking tot de veiligheid van gegevens.
Wij bieden te allen tijde de mogelijkheid om de door een bezoeker verstrekte gegevens ook weer te verwijderen. Om te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot de informatie, om de gegevensnauwkeurigheid te handhaven en om een correct gebruik van de gegevens te verzekeren, hebben wij zowel fysieke, elektronische als procedurele maatregelen genomen om voornoemde informatie die wij online hebben verzameld te beschermen en te beveiligen.

Onze verplichting met betrekking tot privacy van kinderen.
Op onze website zullen geen pagina's worden toegevoegd die specifiek gericht zijn op (jonge) kinderen. De structuur van onze webpagina's is uitsluitend gericht op volwassenen. Indien wij constateren dat (jonge) kinderen zich registreren, zullen de persoonsgegevens van deze kinderen worden verwijderd.

Hoe u toegang kunt krijgen tot uw gegevens en deze kunt wijzigen.
Indien u op onze website bent geregistreerd, kunt u nadat u bent ingelogd door “mijn account” aan te klikken eenvoudig zien welke informatie wij hebben opgeslagen. Via deze persoonlijke pagina bent u ook in staat om deze informatie te herzien en bij te werken.

Hoe kunt u ons bereiken?
Indien u vragen of zorgen hebt over ons privacybeleid, kunt u ons deze melden met een e-mail naar info@fujiprint.nl